contrast1.jpg

Witamy

Komunikat

 Pełnione są dyżury telefoniczne w zakresie pomocy
psychologiczno - pedagogicznej świadczone przez
psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
Wsparcie udzielane jest dla dyrektorów szkół/placówek,
nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

 

Więcej informacji na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu

Joomla templates by a4joomla