Żywienie w szkole

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z możliwością dokonywania wpłat na konto informuję, że płatności za dożywianie i godziny przekraczające wymiar bezpłatnych zajęć w przedszkolu od dnia 1 stycznia 2021 roku będą pobierane na konto bankowe (numer zostanie podany w późniejszym terminie). Wpłaty będą „ z dołu”. Kwota do zapłaty będzie podana przez dziennik elektroniczny w pierwszych dniach miesiąca za poprzedni miesiąc (na początku lutego za miesiąc styczeń). Płatności proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Regulamin wyżywienia wraz z załącznikami będzie podany na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czerminie.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czerminie
Anna Opałacz

Joomla templates by a4joomla