Leśne Elfy

Aktualności

Przedszkolaki to czyścioszki – Recepta na zdrowie (piątek)

I. Poranna rozgrzewka.

1. Ćwiczenia uwagi słuchowej i słuchu fonemowego „Rymy” – wymyślanie wyrazów, które kończą się na podaną sylabę
(pierwszy przykład podaje nauczyciel) np.:
» sa: masa, trasa, kiełbasa, prasa, klasa,
» ka: lalka, ręka, trąbka, bombka, laska, mąka,
» ta: tata, mata, sałata, lata.

II. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

1. Słuchanie wiersza „Lekkomyślna Zuzia”.

Lekkomyślna Zuzia
Marta Jelonek

Lekkomyślna Zuzia mała
złej pogody się nie bała.
– Mnie niestraszny deszcz ni mróz!
Nie ubiorę się i już!
Błaga babcia, prosi tata:
– Załóż czapkę, spójrz na brata!
Wszak na dworze zawierucha,
Dobrej rady raz posłuchaj!
Zuzia kurtki nie zapięła,
Kolorowy szalik zdjęła,
Rękawiczek nie włożyła –
Do przedszkola pośpieszyła.
Nadszedł wieczór – Zuzia kicha.
– Pewnie grypa… – mama wzdycha.
Leży Zuzia na kanapie –
Katar męczy, w gardle drapie…
Rano nasza panieneczka
Już nie chciała wstać z łóżeczka.
– Jak się, Zuziu, zaziębiłaś?
Pewnie czapki nie nosiłaś…
Pani doktor ją zbadała,
Mnóstwo lekarstw przepisała:
– Na gorączkę syrop gorzki,
I na kaszel zażyj proszki.
Te tabletki są na chrypę –
Przepędzimy groźną grypę!
Nie rób, Zuziu, smutnej miny,
weź dla zdrowia witaminy.
Dobrej rady też posłuchaj:
Czy śnieg pada, czy wiatr dmucha,
Słońce, upał, deszcz czy chłody,
Noś ubranie do pogody!

 1. Rozmowa na temat treści wiersza.
  − Jak postępowała Zuzia?
  − Jaka była pogoda?
  − Co się przydarzyło dziewczynce?
  − Jakie były skutki jej zachowania?
  – Jak sądzicie, czy choroba zmieniła zachowanie Zuzi? W jaki sposób?
  − Jak można się uchronić przed przeziębieniem?
  − Co to znaczy być zdrowym? [wypowiedzi swobodne
  dzieci].
 1. Czytanie globalne wyrazów: „termometr”, „witaminy” (załącznik 1).
  – prezentacja ilustracji, podział wyrazów na
  sylaby, wybrzmiewacie głosek w nagłosie i wygłosie,
  dopasowanie podpisów pod obrazki, odczytanie
  globalne. Tworzenie liczby mnogiej lub pojedynczej
  do podanego przez nauczyciela wyrazu lub prezentowanego
  obrazka. Układanie wyrazów z rozsypanki
  literowej.

4. „Smacznie i zdrowo” – wycinanka z papieru kolorowego.
Dzieci naklejają na papierowym talerzu wycięte
z papieru kolorowego produkty, z których można
przygotować smaczny i zdrowy posiłek. Mogą
także wycinać elementy z kolorowych czasopism.
Porządkowanie stanowiska po zajęciach.

Przedszkolaki to czyścioszkiŚmieci precz!

I. Poranna rozgrzewka.

 1. Zabawa ruchowa na czworakach „Z piłką do mety” – wyścigi w parach.

2. Indywidualne ćwiczenia małej motoryki – kreślenie wzorów literopodobnych, próby pisania liter w liniaturze (załącznik 1).

II. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

 1. Słuchanie wiersza „Porządki”.

Porządki
Hanna Wojciechowska-Wrótniak

 1. Skacze szczotka: „pach, pach, pach!”, [5 podskoków
  w miejscu]
  Tak zamiata, że aż strach! [5 klaśnięć]
  A szufelka się przygląda, [4 kroki dostawne w prawo]
  Czy już śmieci nie ma w kątach.
  Kiedy kurze są na środku, [4 kroki do środka koła]
  Woła głośno: „Chodź tu, kotku!”. [4 kroki w tył]
  Szczotka tańczy: „buch, buch, buch!” [obrót wokół
  siebie, 3 tupnięcia]
  I już pełny szufli brzuch. [4 podskoki w miejscu]
  Teraz szuflę niosą dzieci [4 kroki w tył]
  I do kosza wrzucą śmieci. [1 skok obunóż do środka koła]
  Już jest czysto w każdym kątku. [obrót wokół siebie]
  – Dzieci nie chcą nieporządku. [4 tupnięcia i klaśnięcia]

2. Rozmowa na temat treści wiersza. Wypowiedzi
dzieci na temat: Dlaczego czystość w otoczeniu jest ważna
dla naszego zdrowia?

3. Praca z kartą pracy (załącznik 2)

4. Zabawa ruchowo-ortofoniczna „Domowe porządki”.
Naśladowanie zamiatania szczotką – „pach, pach;
buch, buch”, szorowania szczotką – „szuru-buru”, ścieranie
kurzu – „pucu, pucu”, wrzucanie śmieci do kosza –
„bęc, bęc”. Dzieci naśladują porządkowanie i powtarzają zgłoski w podanym przez nauczyciela tempie (wolno– szybko), dynamice (głośno – cicho) i rytmie.

Przedszkolaki to czyścioszki – Dzień czyścioszka (środa)

I. Poranna rozgrzewka.

 1. „Gdzie jest mydło?” – zabawa doskonaląca orientację w przestrzeni i na płaszczyźnie. Rodzic w różnych miejscach
  na ilustracji przedstawiającej łazienkę umieszcza sylwetę mydła. Dzieci opisują jego położenie, posługując się określeniami:
  na, nad, pod, obok, między, z prawej/lewej strony itp.

II. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

 1. „Przedszkolak dba o higienę” – praca z ilustracjami (załącznik 1).

2. Słuchanie opowiadania „List do Filipa”.

List do Filipa
Marta Jelonek

Cześć Filip!
Poprosiłem mamę, żeby pomogła mi napisać do
Ciebie list, bo chciałem opowiedzieć Ci o wspaniałym
miejscu, które niedawno zobaczyłem. W zeszłym
tygodniu z całą naszą grupą z przedszkola byliśmy
w fokarium na Helu. Pani Marta wraz z rodzicami
zorganizowała dla nas tę wycieczkę w nagrodę za zajęcie
pierwszego miejsca w konkursie plastycznym na
plakat „Przedszkolaki to czyścioszki”.
Fokarium to miejsce, w którym mieszkają foki, a naukowcy
pracują tam nad tym, by foki szare z powrotem
zamieszkały w Bałtyku. Na terenie fokarium są baseny,
w których pływają foki – starsze i całkiem małe. Niektóre
z nich są chore i trzeba je leczyć. Każda z fok mieszkających
w fokarium ma swoje imię. Zwierzęta te są
bardzo zwinnymi pływakami, są płochliwe i ciekawskie.
Pani Marta powiedziała, że to takie same czyścioszki
jak my i od tej pory foka będzie w naszej grupie symbolem
dyżurnych opiekujących się łazienką. Niedawno
w fokarium urodziły się trzy małe foczki – widziałem
je, są naprawdę śliczne, przypominają pluszowe zabawki!
Mnie najbardziej podobała się ta, która ma na
imię Oceanografia – kiedyś, gdy dorosnę, chciałbym być
oceanografem, badać życie zwierząt i roślin w oceanach.
Widzieliśmy także, jak karmi się foki – są bardzo przyzwyczajone
do ludzi i lubią swoich opiekunów, ale bardziej
lubią ryby! Zjadają ich całe wiaderka!
Nie mogę się doczekać na nasze wspólne wakacje
nad Bałtykiem. Jeśli chcesz, to poprosimy rodziców,
żeby zabrali nas na Hel, wtedy Ty też zobaczysz fokarium
i poznasz jego mieszkańców.
Serdecznie Cię pozdrawiam.
Twój kolega z wakacji – Grześ.
PS Do zobaczenia w lipcu.
▪ Sprawdzenie stopnia zrozumienia treści, krótkie
opowiedzenie fabuły:
− Do kogo Grześ napisał list?
− Jak ma na imię kolega Grzesia?
− Gdzie Grześ był na wycieczce?
− Co to jest fokarium i czemu służy?

3. „Zabawy z alfabetem” – „f ”, „F” (załącznik 2) – indywidualne
rozbudzanie zainteresowania alfabetem
liter drukowanych.

4. Karta pracy – litera F, f (załącznik 3).

Galeria

Skip to content