Komunikat

KOMUNIKAT!

Organizacja zajęć od 22 marca 2021r.

  • Od 22 marca 2021r. do 11 kwietna 2021r. lekcje w klasach I-VIII odbywają się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość na zasadach opisanych w Regulaminie zdalnego i hybrydowego nauczania zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
  • Dla uczniów uczęszczających do klas I-III, których rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Rodzice, których dzieci kwalifikują się do objęcia zajęciami opiekuńczymi wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
  • Godziny pracy biblioteki szkolnej w dniach 22.03. – 9.04.

       Poniedziałek 8:00 – 15:30

       Środa 8:00 – 15:30

       Piątek 8:00 – 12:00

  • Godziny pracy psychologa:

       Poniedziałek – 8:00 – 11:00 dyżur telefoniczny (tel. 797 750 445)

       Wtorek – 8:00 – 13:40

       Środa – 7:00 – 10:00 dyżur telefoniczny (tel. 797 750 445)

       Czwartek – 8:00 – 13:40

Piątek 8:00 – 10:00 dyżur telefoniczny (tel. 797 750 445)    

  • Od dnia 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. autobus szkolny nie będzie kursował.

Dyrektor Szkoły

                                                                                                                      Anna Opałacz