Zaczytana szkoła XXXIII edycja

Zaczytana szkoła plakat

Ogłoszenie

W II półroczu b.r. szkolnego biblioteka szkolna przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą „ Zaczytana szkoła XXXIII edycja ”.

Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zadania konkursowe:

Zadania konkursoweKlasa/nauczycielTermin od 25.03-30.05.2021r,
Przeprowadzenie konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „ Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Forma: test on-line.Klasy 5a,b i 6a,b/
mgr Mariola Misiak
26 kwietnia b.r.
Zaprojektowanie przez uczniów żywej okładki swojej ulubionej książki.Klasy IV-VII/ mgr Adamina Gawron – Płatek, mgr Krzysztof Jagusiakdo 05 maja b.r.
„Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie zaskakującego zakończenia wybranej książki/ opowiadania.Klasy VIII a, b /
mgr Ryszarda Kryczka, mgr Magdalena Dudek – Klich
do 29 kwietnia b.r.
Zorganizowanie w domach, przez uczniów i ich rodziców dnia wspólnego czytania, pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Forma
opowiadanie lub zdjęcie.
Klasy I a, b i 3a,b oraz 6a/
mgr Joanna Bawoł, mgr Renata Żelazko, mgr Danuta Mazur, mgr Jadwiga Peret, mgr Krzysztof Jagusiak
do 14 maja b.r.
Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat.Klasy 4a, 4b/ mgr Iwona Kapinosdo 29 kwietnia b.r.

Prace proszę przynosić do biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy, proszę zadbać, aby były podpisane.  

Regulaminy konkursów zostaną przekazane odpowiedzianym za koordynowanie konkursem nauczycielom.    

Życzymy ciekawych pomysłów na prace.

mgr Maria Ochab, mgr Ryszarda Kryczka