Historia szkoły

Powstanie szkoły prawdopodobnie łączy się z powstaniem  kościoła w Czerminie w 1238 roku. Pierwsze pisemne zapisy o istnieniu szkoły przy kościele parafialnym pochodzą dopiero z XVI wieku. W XVIII i XIX wieku pojawiły się kolejne pisemne wzmianki o szkole. Dziewiętnastowieczna szkoła powstała na bazie szkoły parafialnej. Funkcjonowała jako dwuletnia klasa elementarna i jednoroczna klasa pierwsza. Uczyło się w niej około 100 uczniów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego po tzw. reformie jędrzejewiczowskiej istniała szkoła 7-klasowa drugiego stopnia. Budynek szkolny pochodził z 1910 roku. Uczyli w tej szkole m. in. Franciszek i Maria Filipowscy, którzy byli małżeństwem. Od września 1939 roku, czyli od wkroczenia Niemców do Czermina, nauka została przerwana. Wznowiono naukę w grudniu 1939 roku, ale nauka przeniesiona została do pożydowskich domów, ponieważ budynek szkolny zajęli Niemcy. W szkole tej uczyli ci sami nauczyciele. Na początku marca 1942 roku szkoła została zamknięta, ponieważ Polacy zostali z Czermina wysiedleni. Nauka w szkole została wznowiona w kwietniu 1945 roku po zakończeniu działań na tym terenie. Budynek szkolny był bardzo zniszczony. Ale z powodu braku środków odbudowa i rozbudowa ciągnęła się do początków lat 60-tych.

Rozbudowa szkoły trwała w latach 1962/63.

Powstało wtedy nowe skrzydło z czterema salami lekcyjnymi i dwiema pracowniami w suterenach. Od 1 listopada 1961 roku do 31 stycznia 1962 roku w szkole działał Uniwersytet Powszechny dla Dorosłych, którego kierownikiem był Henryk Sieńko. W tym samym  okresie otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego dla młodzieży. W jej ramach uczyło się 32 osoby w dwóch klasach. Szkoła ta podlegała kierownikowi Sieńko. Od 1964 roku szkoła w Czerminie funkcjonowała jako 7-klasowa. Od roku szkolnego 1965/66 dodana została klasa ósma, tym samym była to już ośmioletnia szkoła. W tamtym czasie na wyposażeniu szkoły był telewizor, radio, adapter z płytami, maszyna do szycia i biblioteka szkolna licząca 2500 woluminów. W 1973 roku szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, do której uczęszczały dzieci z klas siódmych i ósmych z Ziempniowa i Brnia Osuchowskiego. Pierwszym dyrektorem Zbiorczej szkoły Gminnej był Władysław Krupa, kolejnymi Franciszek Załuski, Piotr Jan Kurdziel. Od czerwca 1984 roku trwała rozbudowa szkoły. W 1984 roku dyrektorem została Tamara Bąk. Od roku szkolnego 1987/8 stanowisko dyrektora objęła Jolanta Choma. . W czerwcu 1984 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Kolejne segmenty oddawane były do użytku od 1 sierpnia 1988 roku do 15 września 1989 roku (sala gimnastyczna). 30 maja 1991 roku odbyło się uroczyste poświęcenie budynku szkolnego, którego dokonał ks. bp Władysław Bobowski. Zbiorcza Szkoła w Czerminie funkcjonowała do 1993 roku. Od 1 września 1997 roku dyrektorem został Stanisław Misiak. Od roku szkolnego 1999/2000 szkoła podzieliła się na Szkołę Podstawową, której dyrektorem  została Maria Ochab i Gimnazjum, którego dyrektorem został  Stanisław Misiak. W latach 2002-2004 dokonano gruntownego remontu budynku.

Opracowano na podstawie szkicu monograficznego „Gmina Czermin nad Wisłą”  Włodzimierza Gąsiewskiego

Od listopada 2009 r. trwała rozbudowa budynku szkolnego. We wrześniu 2011r. oddane zostało do użytku dobudowane drugie piętro. Uczą się tam klasy najmłodsze klasy I-III.

Skip to content