Przypomnienie o złożeniu woli zapisu dziecka do przedszkola

Prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia do 15.04.2021r. do  godz.15ºº  

Druk ,, Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola – rok szkolny 2021-2022″ do pobrania niżej oraz przy głównym wejściu do szkoły i przy głównym wejściu do przedszkola. Oświadczenie  w wyznaczonych terminach należy  złożyć   do skrzynki rekrutacyjnej znajdującej się  w przedsionku przy głównym wejściu do przedszkola lub szkoły. Nie potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola równa się z odrzuceniem kandydata z listy dzieci przyjętych.

Bardzo prosimy o  przestrzeganie  terminów składania oświadczeń.