Konkurs matematyczny: ,, Jeden z dziesięciu”

W czerwcu w klasach szóstych i ósmych został przeprowadzany konkurs matematyczny;  ,,Jeden z dziesięciu” . Jest to sposób, aby w formie zabawy sprawdzić swoje umiejętności matematyczne. Zwycięzcami  zostali:

w kategorii  klas 6:

I miejsce –  Sebastian Sypek  kl. 6b

II  miejsce – Patryk Strycharz kl. 6a

III miejsce – Mikołaj Jagódka kl. 6b

w kategorii  klas 8:

 I miejsce – Ernest Tabor kl. 8b

II miejsce – Maciej Litwin kl. 8b

III miejsce – Marcin Łachut kl. 8a

Wszyscy uczestnicy zostali otrzymali dodatnie  uwagi z zachowania i plusy z matematyki. Zwycięzcy otrzymali oceny celujące oraz  dyplomy i mini nagrody w dniu  zakończenia  roku szkolnego.

Na pochwałę zasługuje również Weronika Stefanowicz z kl.  6b, która została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej ,,Olimpus” –  GRATULACJE

Gratulacje przekazuję  również wszystkim uczestnikom obu konkursów i życzę dalszych sukcesów.

Organizator konkursu – Renata Ogorzałek