Płatności

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z możliwością dokonywania wpłat na konto informuję, że płatności za dożywianie i godziny przekraczające wymiar bezpłatnych zajęć w przedszkolu od dnia 1 stycznia 2021 roku będą pobierane na konto bankowe (numer zostanie podany w późniejszym terminie). Wpłaty będą „ z dołu”. Kwota do zapłaty będzie podana przez dziennik elektroniczny w pierwszych dniach miesiąca za poprzedni miesiąc (na początku lutego za miesiąc styczeń). Płatności proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. Regulamin wyżywienia wraz z załącznikami będzie podany na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie.

Nr konta bankowego do dokonywania wpłat za dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz za godziny przedszkolne płatne:

BS O/Czermin 42 9183 1028 2005 5001 9326 0006

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie
Anna Opałacz

Skip to content