„Wakacje z dobrą książką”

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” klasa VII a uczestniczyła w projekcie: „Wakacje z dobrą książką” Jednym z zadań projektu była promocja i upowszechnienie czytelnictwa i książki wśród nieczytających. Uczniowie chętnie korzystali z zasobów biblioteki i […]

Czytaj dalej →
Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

∏ – Pi to stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Zwykle zapamiętuje się Pi jako 3,14. Ale liczba Pi ma nieskończenie wiele miejsc po przecinku, a kolejność cyfr wydaje się całkiem przypadkowa. Liczba Pi jest jedną z pierwszych […]

Czytaj dalej →

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne ferie”

Jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych w naszej szkole ogłoszony został konkurs pod nazwą „Bezpieczne ferie”. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: – klasy I-III konkurs plastyczny -klasy IV-VIII prezentacja multimedialna lub film Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło  21 marca. Celem konkursu było […]

Czytaj dalej →

Światowy Dzień Wody

22 marca 2022 roku był obchodzony Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na wody podziemne. Odgrywają one kluczową rolę w systemie wodnym świata. Wody z warstw wodonośnych są uzależnione m.in. od […]

Czytaj dalej →

Skip to content