> EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 7 lipca 2022 r.
Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – 8 lipca 2022  r.