Dowóz dzieci szkolnych

OBOWIĄZUJE  OD  05. 09. 2023 r.

Poniżej podane są trasy odjazdu autobusów z poszczególnych  przystanków:

Dowóz:

Trasa  I,   godz. 7:25

Łysakówek (Kolonia) – Łysakówek (centrum) – Łysakówek (obok p. Maja) – Łysakówek (Stawy) – Łysaków (skrzyżowanie na Łysakówek) – Czermin (Pszczółka)  –  Czermin (Grądy 1) – Czermin (Grądy 2) – Czermin (szkoła).

Trasa  II,  godz. 7:35

Łysaków (w kierunku Leśniakówki)  – Łysaków (budynek starej szkoły) – Łysaków (Dom Strażaka) – Łysaków (Wrzoski) – Czermin (Szkoła). 

Trasa  III,   godz. 7:25

Ziempniów (cmentarz) – Ziempniów (Kasale) – Ziempniów (Dom Strażaka) –  Ziempniów (Podlesie 1) –  Ziempniów (Podlesie 2) -Otałęż- Łysaków (Brnik przystanek) -Łysaków (Brnik przystanek obok  p. Górskiego) – Szafranów (Dom Strażaka) – Szafranów (przepompownia) – Czermin (Szkoła).

Odwóz:

Trasa I,  godz. 12:45

Czermin (Szkoła)  – Czermin ( Grądy) – Łysaków (Wrzoski) – Łysaków (Dom Strażaka) – Łysaków (Szkoła) – Łysaków (Budy) – Łysakówek (obok p. Maja) – Łysakówek (Kolonia) 

Trasa II,  godz. 12:45

Czermin (Szkoła) – Szafranów (przepompownia) – Szafranów (Dom Strażaka) – -Łysaków (Brnik przystanek obok p. Górskiego) – Łysaków (Brnik przystanek) – Ziempniów (Podlesie 2) – Ziempniów (Podlesie 1) – Ziempniów (Dom Strażaka) – Ziempniów (Kasale) – Ziempniów (cmentarz).

Trasa III,  godz. 14:25

Czermin (Szkoła) – Czermin (Grądy 1) –  Czermin (Grądy 2) – Łysaków (Wrzoski)- Łysaków (Dom Strażaka) – Łysaków (Budy) – Łysaków (skrzyżowanie) – Łysakówek (wieś obok p. Maja) – Łysakówek (Kolonia) – Łysaków (szkoła) – Ziempniów (Podlesie) – Ziempniów (Dom Strażaka).