Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  1. Kalendarz roku szkolnego
1 września 2021 r.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna  
14 – 27 lutego 2022 r.   Ferie zimowe
14-19 kwietnia – 2022 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
24-26 maja 2022 r.Egzamin ósmoklasisty
24 czerwca 2022 r.  Zakończenie zajęć
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.  Ferie letnie
  1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z § 5. 1  Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2021/2022 o 8 kolejnych dni wolnych od  zajęć dydaktycznych:

  1. 15 października 2021 r.
  2. 12 listopada 2021 r.
  3. 7 stycznia 2022 r.
  4. 2 maja 2022 r.
  5. 24-26 maja 2022 r.
  6. 17 czerwca 2022 r.
Skip to content