Odbiór zaświadczeń

Zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać od 8 lipca 2022r (tj. piątek) w sekretariacie.