Motylki

Aktualności

RYTMIKA – „Co tam sadzi Pan Jeremi”.

Scenariusz zajęć z rytmiki

Temat: „Co tam sadzi pan Jeremi”.

Data: kwiecień 2021

Grupa wiekowa: 3 – latki „Motylki”

Opracowanie i prowadzenie: Anna Pęgiel

  1. Powitanie (załącznik 1).

Na powitanie wszyscy razem

Hip hip hura

Hip hip hura

Hip hip hura.

Z całego serca

Pełnym gazem

Witamy was

Witamy was

Witamy was.

  1. Wstęp do lekcji – rozruszanie aparatu ruchowego (załącznik 2).

Dzieci czy wiecie, że muzyka także lubi się bawić? I bardzo chętnie pobawi się z Wami. Będzie Wam zadawać muzyczne zagadki, a Wy musicie odgadnąć czy muzyka zaprasza nas do marszu, biegu czy podskoków. A czy wiecie co będziemy robić, gdy muzyka się zatrzyma? Świetnie. Zatem zaczynamy.

  1. Ćwiczenia oddechowe

Dzieci leżą naprzeciw rodzica i dmuchają do siebie piórka lub inny lekki przedmiot.

  1. Piosenka „Co tam sadzi pan Jeremi” (załącznik 3).

1. Co tam sadzi pan Jeremi?

Sadzi w polu fa-so-lę!

Po ziarenku bęc – do ziemi.

“Jaki – taki plon zbio-rę!”

Ref.: Do re mi

fa so la

fa so la si do!

do re mi

fa so la

fa so la so fa!

2. Już po tyce w górę pnie się

wesolutka fa-so-la!

Pan Jeremi worek niesie:

“Hop, fasolo do wo-ra!”

Ref.: Do re mi…

3. Prosi żonę pan Jeremi:

„Żono łuskaj fasolę

i fasolę gotujże mi

zanim wrócę na pole!”

Ref.: Do re mi…

– Czy była to wesoła czy smutna piosenka?

– Jakie osoby występują w piosence?

– Co sadził pan Jeremi?

5. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.

Dzieci wraz z rodzicami maszerują po obwodzie koła (idziemy na pole sadzić fasole) przy akompaniamencie tamburynu lub innego dostępnego w domu instrumentu. Podczas refrenu zatrzymujemy się, kucamy i stopniowo podnosimy się w górę (naśladujemy gamę).

6. Dynamika (załącznik 4).

  • gdy muzyka gra cicho dziecko kuca, zamieniając się w ziarno fasoli,
  • gdy muzyka gra głośno, dziecko wstaje naśladując rosnącą fasolę.

7. Agogika (załącznik 5).

  • gdy muzyka gra szybko dziecko porusza się po obwodzie koła,
  • gdy muzyka gra wolno dziecko sadzi ziarenka fasoli.

8. Relaks (załącznik 6).

9. Pożegnanie (załącznik 7).

Język angielski – opposites

Galerie

Skip to content