Religia

Religia w Przedszkolu 

Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo. [Mk 10,14]

Witam Was w naszym Kąciku Katechetycznym

W tym miejscu pragnę  dzielić się z Wami tym, co robimy i co przeżywamy na katechezie w roku szkolnym 2023/2024. Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie dziecka w samodzielne poznawanie świata. Dziecko przez identyfikację i naśladownictwo poznaje otoczenie, odkrywa normy i zasady w nim funkcjonujące zatem należy dziecko wspierać w zdobywaniu pozytywnych doświadczeń i nabywaniu właściwych postaw które też dotyczą życia religijnego. Tematyka zajęć na religii stanowi integralną całość z treściami przedszkolnymi, lecz jest świadomie związana z kalendarzem roku liturgicznego oraz świąt przezywanych w Kościele i domu rodzinnym.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako Stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

W tym roku szkolnym w naszym Przedszkolu realizowany jest program nauczania  religii rzymskokatolickiej pn.: Jezus mnie kocha. Program ten uwzględnia rozwój psychofizyczny dzieci, stara się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Ukazuje dzieciom otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i jego miłość.

Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Proces wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym bazuje głównie na osobowości i dojrzałości religijnej rodziców, opiekunów, dziadków, rodziców chrzestnych i osób najbliższych dziecku w wieku przedszkolnym.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosuję  różne metody pracy z małym dzieckiem tj. piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.

Działania podejmowane na religii mają na celu zbliżyć dziecko do Boga i ludzi. Szczególny nacisk kładzie się na wychowanie do modlitwy w rodzinie. Na religii często śpiewamy i rysujemy, ale przede wszystkim poznajemy Pana Jezusa. Dowiemy się też, kim jest Maryja i Święci oraz kto stworzył cały świat.             

„Mały Katechizm”

Znak krzyża:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz ( modlitwa Pańska ):

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo ( Pozdrowienie Anielskie ):

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa przed posiłkiem

Modlitwa przed posiłkiem może przyjąć formę samego znaku krzyża, ale może warto w gronie rodzinnym rozszerzyć o krótką modlitwę. Najtrudniej jest zacząć, z czasem stanie się nawykiem, który mocno jednoczy rodzinę przy stole. Pamiętajmy również, że zasiadanie przy stole, to czas spotkania całej rodziny, czas serdeczności i życzliwości. To na pewno nie jest czas, aby wyrzucać jakieś żale, żądania, czy pretensje. Dbajmy o dobry i ciepły klimat wspólnego posiłku.

Ciekawa propozycja dla dzieci:

Panie Jezu nasze słonko pobłogosław to jedzonko.
Panie Jezu nasze słonko dziękujemy za jedzonko.