Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola jest potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia, w terminie od 22 marca 2024r. do  8 kwietnia 2024r. do godz.15:00. Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie szkoły.  Stosowny dokument  należy złożyć w sekretariacie szkoły w  Czerminie w godz. od 7:00 do 15:00. 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie ogłasza rekrutację dzieci w wieku  od 3 do 6 lat do Przedszkola Publicznego w Czerminie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czerminie na rok szkolny 2024/2025.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzone będzie w terminach:
– od 05.02.2024 r. do 16.02.2024 r. – składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,
– od 19.02.2024 r. do 08.03.2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie druki wymagane w rekrutacji do pobrania ze strony internetowej przedszkola (zakładka Rekrutacja ) lub w sekretariacie szkoły. Kompletne dokumenty w wyznaczonych terminach należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 7:00 do 14:30.

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czerminie

mgr Anna Opałacz

Dokumenty dla nowych dzieci:

Dokumenty dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Czerminie: