Konkursy

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie „Najpiękniejszy Różaniec”.

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy Różaniec”

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie.
 2. Cele konkursu:
  • Rozwój postaw religijnych dzieci.
  • Rozwój umiejętności plastycznych i manualnych oraz dzieci.
  • Rozwój planowania działania, abstrakcyjnego myślenia oraz umiejętności wykorzystania przedmiotów codziennych do wykonania różańca.
  • Wzmocnienie relacji dziecka z rodzicem przez wspólną pracę.
 3. Zasady konkursu:
  • Czas trwania: 12.10 – 27.10. 2023 r.
  • Uczestnicy: dzieci z przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie.
 4. Wymagania techniczne:
  • różaniec wykonany z improwizowanych półproduktów (np. kasztany, jarzębina, itp.)
  • twórczość dziecka z pomocą rodzica;
  • technika dowolna.

Do każdego różańca powinna zostać dołączona karteczka umożliwiająca identyfikację pracy zawierająca:

 imię i nazwisko; grupę przedszkolną; wiek.

5. Kryteria oceniania:

zgodność z tematem; staranność wykonanej pracy; pomysłowość.

Komisję Konkursową będą stanowić specjalnie wybrani do tego nauczyciele.

Nagrody:

 •  z każdej grupie przedszkolnej zostaną wybrane dwie prace, który otrzymają wyróżnienie;
 •  każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnika konkursu.
 • Termin składania prac: do 27.10.2023 r. u wychowawców grup.

Rozstrzygnięcie konkursu: 09.11.2023 r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wystawa wyróżnionych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wystawę pracy oraz prezentacja wyróżnionych prac na stronie internetowej przedszkola wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz grupy autora wyróżnionej pracy.

6. Uwagi końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów. Po wszelkie informacje na temat konkursu należy kierować się do ks. Michała Pajora oraz Wychowawców grup.

Regulamin konkursu plastyczno – konstrukcyjnego „Eko – zwierzaki”

Cele konkursu:

– propagowanie postaw proekologicznych

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat potrzeby segregowania odpadów i zalet recyklingu

– rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dziecka

– ponowne wykorzystanie surowców wtórnych

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę

Założenia organizacyjne:

1. W konkursie biorą  udział dzieci 5-cio letnie „Wesołe Smoki”.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3. Eko-zwierzaka czyli przestrzenną pracę plastyczną, wykonujemy  dowolną techniką plastyczną z surowców wtórnych takich jak: torebki foliowe, butelki plastikowe, puszki, kartony, nakrętki, gazety i inne materiały przeznaczone do recyklingu.

4. Pracę należy wykonać w domu wraz z rodzicami, rodzeństwem, opiekunami i przynieść do przedszkola do sali grupy „Wesołe Smoki”

Praca musi być podpisana: imię, nazwisko, grupa.

5. Termin dostarczenia prac: 26.10.2023

6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy (strona internetowa przedszkola).

7. Wszystkie przyniesione przez dzieci  prace zostaną nagrodzone.

8. Z przyniesionych prac zostanie utworzona wystawa, którą będzie można oglądać przy głównym wejściu do przedszkola w dniach od 26.10.20223r do 31.10.2023r.

9. Po zakończeniu konkursu prace zostaną oddane wykonawcom.

                                                                                         Organizator:

                                                                                       Teresa Sypek

Skip to content