O instytucji

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne w Czerminie przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Czerminie czynne jest w godzinach od 6:00 do 16:15. Placówka zapewnia trzy posilki dziennie: śniadanie, obiad, podiweczorek dostosowane do obowiązujących przepisów z zakresu zdrowego żywienia. W chwili obecnej uczęszcza do niego 208 dzieci z terenu gminy i nie tylko.

Placówka posiada bardzo dobrą baze lokalową i wyposażenie z bezpiecznym dostępem do placu zabaw. Na terenie przedszkola zorganizowanych jest dla dzieci 9 oddziałów dostosowanych do wieku i możliwości naszych podopiecznych.

Ponadto przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i dodatkowe osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi. Kadra ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową i nauczycielami tejże szkoly zapewniając ciągłość edukacji i łagodne przejście na kolejne stopień edukacji.

Poza tym placówka zapewnia fachową pomoc psychologiczno- pedagogiczną w postaci organizowanych zajęć o charakterze terapeutycznym, organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz kształcenie specjalne w przypadku takiej konieczności. Gwarantuje dostęp do specjalistów: psychologa, neurologopedy, oligofrenopedagoga i terapeuty integracji sensorycznej.

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, religia.

W bieżącym roku szkolnym na terenie przedszkola dodatkowo realizowanych jest 10 programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola. Przez cały rok szkolny odbywają sie atrakcyjne wyjazdy i wycieczki w różne interesujące dla dzieci miejsca w zależności od wieku, potrzeb i możliwości dzieci, a także zapraszane są osoby mające ciekawy zawód.

Przedszkole współpracuje z instytucjami z terenu gminy jak i z innymi przedszkolami z całego kraju biorąc udział w różnych akcjach i kampaniach społecznych promując zdrowy styl życia oraz zasady ekologii.

Dyrekcja i grono pedagogiczne ściśle współpracuja z Radą Rodziców Przedszkola na bieżąco podnośząc jakość pracy przedszkola i  wzbogacając oferte proponowanych usług i zajęć.

W przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 działa 9 oddziałów:

Oddział:

-3-latki „Gwiazdki”

-3-latki „Rybki”

-4-latki „Misie”

-4-latki „Żabki”

-5-latki „Chochliki”

-5-latki „Biedronki”

-6-latki „Motylki”

-6-latki „Słoneczka”

-5-latki „Wesołe Smoki”

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

mgr Bernadeta Wiącek-Szczęś-koordynator, logopeda

mgr Agnieszka Bieniek-terapeuta

mgr Iga Grzelak-oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Anna Kapinos -oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny