Akcje i wolontariat

MAŁE DZIECI, WIELKIE SERCA

Przedszkole to miejsce, które nie tylko zapewnia naszym najmłodszym edukację i rozwijanie umiejętności, ale również kształtuje wartości i postawy społeczne. Nasze przedszkole chętnie organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych, co stanowi doskonałą okazję do nauki empatii, współpracy i pomagania potrzebującym już od najmłodszych lat.

Wpływ akcji charytatywnych i wolontariatu na młodego człowieka

Edukacja przez działanie
Wielu rodziców i nauczycieli zdaje sobie sprawę z tego, że wartość nie polega tylko na nauce liter i cyfr. Dlatego nasza placówka stawia na edukację przez działanie, w tym poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych. Dzieci w wieku przedszkolnym są niesamowicie podatne na wpływy otoczenia i łatwo uczą się od dorosłych. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby wpajać im pozytywne wartości od najmłodszych lat.

Nauka empatii i współpracy
Poprzez zaangażowanie w akcje charytatywne, przedszkolaki uczą się empatii i zdobywają pierwsze doświadczenia związane z pomaganiem innym. Wspólna praca nad projektem charytatywnym rozwija również umiejętności interpersonalne i zachęca do współpracy z rówieśnikami.

Radość z pomagania
Dla dzieci uczestniczących w akcjach charytatywnych, pomaganie staje się źródłem ogromnej radości. Widzą, że ich wysiłek i zaangażowanie przynoszą konkretne korzyści innym ludziom. To doświadczenie buduje w nich poczucie własnej wartości i poczucie spełnienia.

Rozwijanie kreatywności
Przedszkolaki często są bardzo pomysłowe i kreatywne. Akcje charytatywne dają im szansę wykorzystania tych talentów. Tworzenie ozdób, organizowanie kiermaszy to sposoby, w jakie dzieci mogą wyrazić swoją kreatywność w służbie innych.

 Pamięć na całe życie
Doświadczenia związanego z akcjami charytatywnymi w przedszkolu często zostają w pamięci dzieci na całe życie. To mogą być pierwsze wspomnienia związane z pomaganiem i angażowaniem się w sprawy społeczne. Te wczesne doświadczenia mogą wpłynąć na ich postawy i decyzje jako dorosłych.

Rodzice jako Wzór
Ważnym elementem sukcesu akcji charytatywnych w przedszkolu jesteście Wy – Rodzice.

 To właśnie Wy często wspieracie swoje dzieci w organizacji i realizacji działań dobroczynnych, pokazując, że warto angażować się w pomoc innym.

Przedszkola biorące udział w akcjach charytatywnych to miejsca, gdzie dzieci uczą się nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim wartości. Pomaganie innym, budowanie empatii i świadomości społecznej to umiejętności, które przydadzą się dzieciom przez całe życie.
Dlatego warto docenić wysiłek nauczycieli, rodziców i przedszkolaków za ich zaangażowanie w akcje charytatywne. To właśnie w wieku przedszkolnym kształtuje się MAŁE SERCA GOTOWE DO WIELKICH CZYNÓW.

RÓŻNORODNOŚĆ AKCJI CHARYTATYWNYCH
w naszym przedszkolu w roku 2023/2024

Przedszkolaki wraz z rodzicami zawsze angażują się w różnorodne akcje charytatywne.
Oto kilka z nich, które możemy zaobserwować w naszych oddziałach na ten rok:

  1. „Szkoły pełne talentów”

Głównym celem „Talenciaków Lidla” jest wspieranie rozwoju młodych talentów sportowych oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego trybu życia.

Biorąc udział w tej akcji placówka może uzyskać różne nagrody w zależności od zebranej ilości „talenciaków”.

Czas trwania akcjiwrzesień/listopad 2023

2. Zbiórka karmy dla zwierząt

Akcja ta to wspaniały sposób na nauczanie dzieci i młodzieży empatii, odpowiedzialności i troski o zwierzęta.

Czas trwania akcjilistopad 2023

3. „Góra Grosza”

Celem akcji „Góra Grosza” jest zbiórka funduszy na określony cel charytatywny lub pomocna inicjatywa społeczna, gdzie ludzie wkładają niewielkie kwoty pieniędzy, które w sumie tworzą znaczącą sumę. Jest to popularna forma wsparcia różnych potrzebujących lub organizacji charytatywnych.

Czas trwania akcjilistopad/luty

4. Akcja „Mikołaje na motocyklach”

Akcja „Mikołaje na motocyklach” to charytatywna inicjatywa, która ma na celu przekazywanie prezentów lub pomocy potrzebującym w okresie świątecznym.

Cel tej akcji może być wielopłaszczyznowy, ale głównie chodzi o rozdawanie radości i wsparcia w trudnych chwilach.

Czas trwania akcjigrudzień 2023

5. „Kartka dla Seniora”

Kartki od przedszkolaków dla seniorów to urocza i wzruszająca inicjatywa. Akcja ta rozwija empatię u dzieci i pokazuje jak ważne jest okazywanie troski innym oraz szacunku dla seniorów. Ważnym też celem tej inicjatywy jest  integracja pokoleń poprzez tworzenie więzi między dziećmi a osobami starszymi.

Czas trwania akcjigrudzień 2023

6. Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz Bożonarodzeniowy to tradycyjna inicjatywa organizowana podczas okresu świątecznego, która ma na celu zbieranie funduszy na wydatki związane z różnorodnymi akcjami m.in. charytatywnymi w przedszkolu.  

Może to być doskonała okazja do sprzedaży ręcznie wykonanych prezentów świątecznych oraz ozdób.

Czas trwania akcjigrudzień 2023

7. Akcja „Misie Ratownisie”

Akcja „Misie Ratownisie” to inicjatywa mająca na celu zbieranie nowych pluszowych misiów lub innych zabawek, które zostaną następnie przekazane do Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Te misie będą służyły do pocieszenia dzieci w trudnych sytuacjach, na przykład podczas wypadków lub sytuacji kryzysowych. Cel tej akcji to przede wszystkim wsparcie emocjonalne dla dzieci i ulżenie im w stresujących sytuacjach.

Czas trwania akcjistyczeń/luty 2024

8. Kiermasz Wielkanocny

Kiermasz wielkanocny podobnie jak kiermasz bożonarodzeniowy ma na celu zbieranie funduszy na wydatki związane z różnorodnymi akcjami m.in. charytatywnymi w przedszkolu.

Biorąc udział w tej akcji można kupować i sprzedawać różne wielkanocne ozdoby, pisanki, czy inne produkty związanego z tą tradycją.

Czas trwania akcjimarzec 2024

9. Zbiórka nakrętek na rzecz Olka Czai.

Zbiórka nakrętek dla Olka to wspaniały cel edukacyjny! Zbieranie nakrętek może uczyć dzieci wartości recyklingu, dbania o środowisko i pomagania innym.

Czas trwania akcjiCały rok przedszkolny

10. Zbiórka opakowań po kleju AMOS.

Celem kampanii jest dbanie o nasze wspólne środowisko poprzez zbieranie pustych opakowań po kleju AMOS, które zostaną ponownie wykorzystane.

Czas trwania akcjiCały rok przedszkolny

11. „Zbieraj baterie i telefony”

Poprzez selektywną zbiórkę baterii i telefonów przyczynimy się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Czas trwania akcjicały rok przedszkolny