Zajęcia dodatkowe

Zajęcia taneczne:

opłata za zajęcia przymjowana jest z góry na konto:

Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie, 39-304 Czermin 469

Nr konta: 64 9183 1028 2005 5000 5584 0001

( w tytule imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć, semestr, za który wnoszona jest opłata).

Mobilna filharmonia: