Żywienie w przedszkolu

Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat do 10-tego dnia każdego miesiąca. Za datę wpływu na konto uznaje się datę, kiedy pieniądze zostały zaksięgowane przez bank na rachunku bankowym ZSzPwCz, a nie datę, kiedy rodzic wykona przelew (dotyczy to przede wszystkim: przelewów elektronicznych oraz przelewów z innych banków niż BS O/Czermin). Za opóźnienie w zapłacie naliczane będą odsetki

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z możliwością dokonywania wpłat na konto informuję, że płatności za dożywianie i godziny przekraczające wymiar bezpłatnych zajęć w przedszkolu od dnia 1 stycznia  2021 roku będą pobierane na konto bankowe (numer zostanie podany  w późniejszym terminie). Wpłaty będą „ z dołu”. Kwota do zapłaty będzie podana przez dziennik elektroniczny w pierwszych dniach miesiąca za poprzedni miesiąc (na początku lutego za miesiąc styczeń). Płatności proszę dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. 

Dzienna stawka wynosi 7zł n(1,50 zł śniadanie, 4 zł obiad, 1,50zł podwieczorek)

Nr konta bankowego do dokonywania wpłat za dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz za godziny przedszkolne płatne:

BS O/Czermin  42 9183 1028 2005 5001 9326 0006

Intendentki (SP i PP)  nr telefonu: 17-7745002

E-maile do intendentów:

Szkoła Podstawowa – anna.sypek1@zspczermin.pl

Przedszkole Publ. – elzbieta.wiacek1@zspczermin.pl