“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Drodzy uczniowie i rodzice !!! Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła […]

Czytaj dalej →


Komunikat biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna prosi uczniów klas I-VIII o zwrot wypożyczonych książek, w każdy poniedziałek, w godzinach: 8.00-15.30.Do zwracanych książek należy dołączyć karteczkę z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa, numer z dziennika lekcyjnego.Umieszczamy ją wewnątrz za foliową okładką. Tak przygotowaną książkę […]

Czytaj dalej →


Komunikat

KOMUNIKAT! Organizacja zajęć od 22 marca 2021r. Od 22 marca 2021r. do 11 kwietna 2021r. lekcje w klasach I-VIII odbywają się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość na zasadach opisanych w Regulaminie zdalnego i hybrydowego nauczania zamieszczonego na stronie […]

Czytaj dalej →

Informacja Dyrektora Szkoły

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Organu Prowadzącego w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z potwierdzonym wynikiem Covid – 19 wśród personelu zespołu w dniach od 17.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w klasach 3a, 3b zawiesza się zajęcia stacjonarne.

Czytaj dalej →

Skip to content