Dyrekcja i sekretariat

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie
 mgr Anna Opałacz

Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej 
mgr Renata Borowiec

Wicedyrektor do spraw Przedszkola Publicznego
mgr Marta Zięba

Sekretariat szkoły jest czynny od 7.00 do 15.30

Skip to content