Podziękowania Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły

Szanowni Państwo,

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży.  Nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję więc Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo. Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Dziękuję Organowi Prowadzącemu szkołę, Panu Wójtowi Sławomirowi Sidurowi oraz Panu Sekretarzowi Bogusławowi Peretowi  za wszelkie działania poczynione na rzecz szkoły, wsparcie oraz współpracę. Życzę Wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku. Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie sił do dalszej pracy bo wierzę, że po wakacjach wrócimy do normalności. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie