Kolędnicy misyjni

SA KA YA SE NDI NE SOUCOUL (czyt: sakaja sedine sukul)

to zawołanie w języku pol, używanym w Kamerunie. W potocznym tłumaczeniu oznacza ono:

„Co za radość! Mamy szkołę!”

Jest to także hasło tegorocznego kolędowania misyjnego, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim, dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie. Ufamy, że w przyszłym roku uda nam się wyruszyć z kolędą i zrealizować to przedsięwzięcie w tradycyjnej formie, tj. ,,od domu do domu”.