Poznajemy zawody

17 marca w naszej szkole w ramach zajęć zawodoznawstwa odbyło się spotkanie dla klas ósmych i siódmych z lekarzem weterynarii Panią Karoliną Leyko oraz radcą prawnym Panią Anną Russyan. Celem spotkania było zapoznanie uczniów najstarszych klas ze ścieżką edukacji, jaka trzeba odbyć, by wykonywać te wspaniałe, choć trudne zawody. Obie Panie w sposób profesjonalny i wyczerpujący opowiedziały o blaskach i cieniach swojej pracy, a także odpowiadały na pytania uczniów. 

Małgorzata Leś 

Krzysztof Jagusiak  

Tomasz Latos 

Anna Kita