Pozytywnie zakręceni czytelnicy biblioteki szkolnej

„Pięknem w czytaniu jest to, że pozwala nam ono podróżować w sposób, którego nie da się pojąć.”

Alek Wek

W II półroczu nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu pt. „ Pozytywnie zakręceni czytelnicy biblioteki szkolnej ” w ramach projektu realizowanych zostało m.in. pięć zadań wynikających z Ogólnopolskiego Konkursu „ Zaczytana Szkoła XXXIII edycja”.

Zadaniami konkursowymi były:

1.„Zaprojektowanie przez uczniów żywej okładki ulubionej książki”.

Zadanie to realizowane było jako szkolny konkurs.

Wzięło w nim udział dwóch uczniów i uczennica.

Wyniki:

I miejsce zajął – Hubert Zięba

II miejsce zajął – Jakub Galary

III miejsce zajęła – Amelia Słaby

Dziękujemy P. Adaminie za ukierunkowanie uczniów w trakcie realizowania przez nich swoich prac.

2. „Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat”.                
W realizacji tego zadania konkursowego wzięli uczniowie/uczennice klasy 4a.

Wyniki konkursu:

I miejsce zajęli – Julia Latos i Kacper Kosowski,

II miejsce zajął – Karol Zięba,

III miejsce zajęła – Patrycja Pezda.

Wyróżnienie zdobyła Anna Godek.

Dziękujemy serdecznie P. Iwonie za zmotywowanie uczniów/uczennic do pracy nad tak wymagającym myślenia oraz kreatywności zadaniem konkursowym.

3.„ Szkolny Mistrz Czytelnictwa” – konkurs ze znajomości lektur szkolnych przygotowała i przeprowadziła  P. Mariola Misiak, za co Jej bardzo serdecznie dziękujemy.

Wyniki:

I miejsce zdobył – Mikołaj Jagódka,

II miejsce zdobyła – Karolina Russyan.

3. Konkurs literacki – napisanie zaskakującego zakończenia książki/opowiadania pt.  „Moje zakończenie

Wyniki konkursu:

I miejsce zdobyła – Julia Kazimierska

II miejsce zdobyła – Aleksandra Szyfner

III miejsce zdobył – Adrian Szelest

Wyróżnienie zdobyła – Izabela Skrzyniarz.

5. „ Czytanie łączy pokolenia” – ta forma konkursu została skierowana do naszych najmłodszych uczniów. Wzięło w nim udział 13 uczniów/uczennic z klas pierwszych i trzecich. Działania wymagały wsparcia ze strony wychowawców, za co dziękujemy Paniom: Renacie, Joannie, Danucie oraz Jadwidze. Dużą pracę w wykonanie tego zadania włożyli Rodzice naszych wychowanków, za co także bardzo dziękujemy.

Wyniki konkursu:

I miejsce zajęli: Lena Kieszek, Hubert Burczy oraz Maksymilian Galary

II miejsce zajęli – Natalia Klimczak oraz Jan Brzychcy

III miejsce zajął – Bartosz Jeż

Wyróżnienie otrzymali: Szymon Borowiec, Lena Frelas, Izabela Gruszka, Julia Miodunka, Weronika i Szymon Nowak, Gabriel Serafin

Wszyscy ww. uczniowie otrzymali dyplomy uznania, które opracowała P. Agnieszka, za co serdecznie dziękujemy oraz nagrody ufundowane ze Szkolnego Programu Profilaktycznego.

Uroczyste podsumowanie tego przedsięwzięcia odbyło się 19 czerwca.

Podziękowania składamy także członkom komisji za poświęcony czas i rzetelną oraz obiektywna pracę.

mgr Ryszarda Kryczka

mgr Maria Ochab