Spotkanie z higienistką środowiskową odwołane, nowy termin.

Zaplanowane na dziś spotkanie na MS Teams z higienistką środowiskową zostaje odwołane z przyczyn technicznych.
Nowy termin spotkania – 06.09.2021 (poniedziałek), godz.16.00.