Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
uczcimy ciebie piosenką,
która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!
Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i cała Polska powstała.


           W dniu 29 kwietnia klasy czwarte przedstawiły swoim koleżankom i kolegom lekcję historii. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili wierszem, piosenką i inscenizacją. Sam król Stanisław August Poniatowski próbował wytłumaczyć uczniom, że warto znać przeszłość naszego kraju, warto wiedzieć jakie znaczenie miała Konstrukcja 3 Maja dla Polaków i jaką ma wolność. Mamy nadzieję, że cel został osiągnięty.