PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania kierujemy do właściciela marketu budowlanego „Pszczółka” w Czerminie za ufundowanie artykułów dla uczniów świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czerminie. Dziękujemy za okazaną dobroć i życzliwość. Życzymy sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.