I DZIEŃ WIOSNY

Powitanie nowej pory roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego, by  uzmysłowić dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły się  dużo  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną.W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.

W poniedziałek 21 marca wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Aby podkreślić charakter tego długo wyczekiwanego dnia przyszły ubrane na kolorowo. Najbardziej oczekiwaną przez dzieci atrakcją tego dnia był spacer z kolorowymi balonami. Przedszkolaki kultywując starodawne zwyczaje radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie.

 Po spacerze grupy udały się do przedszkolnego ogrodu.