Informacja o autobusie szkolnym.

Autobus szkolny w dniach 24-26.05 ( dni egzaminu ósmoklasisty ) nie kursuje.