REKRUTACJA 2023/2024

UWAGA!!!

Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola jest potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 22 marca 2023r. do 5 kwietnia 2023r. do godz.15:00. Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej przedszkola (druk poniżej) lub przy głównym wejściu do przedszkola. Stosowny dokument  należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Przedszkola Publicznego w  Czerminie w godz. od 8:00 do 15:30.