REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2022/2023


          Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie ogłasza rekrutację dzieci w wieku  od 3 do 6 lat do Przedszkola Publicznego w Czerminie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czerminie  na  rok szkolny 2022/2023.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  prowadzone będzie w terminach:

  • od 07.02.2022 r. do 18.02.2022 r. – rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają tylko pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023;
  • od 21.02.2022 r. do 11.03.2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; 
  • od 04.05.2022 r. do 09.05.2022 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Regulamin, kryteria i harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Czerminie. Wszystkie druki wymagane w rekrutacji do pobrania ze strony internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja  lub przy głównym wejściu do przedszkola. Kompletne dokumenty w wyznaczonych terminach należy składać  do skrzynki rekrutacyjnej znajdującej się w przedsionku przy głównym wejściu do Przedszkola.

   Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie

                                                       mgr Anna Opałacz