REKRUTACJA NA ROK 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZERMINIE

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W CZERMINIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024


          Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie ogłasza rekrutację dzieci w wieku  od 3 do 6 lat do Przedszkola Publicznego w Czerminie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czerminie  na  rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  prowadzone będzie w terminach:

  • od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r. – rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają tylko pisemną deklarację  w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w  roku szkolnym 2023/2024;
  • od 20.02.2023 r. do 10.03.2023 r.(do godziny 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych;
  • od 04.05.2023 r. do 09.05.2023 r. – rekrutacja uzupełniająca, jeśli będą wolne miejsca.

Regulamin, kryteria i harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Czerminie. Wszystkie druki wymagane w rekrutacji do pobrania ze strony internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja  lub przy głównym wejściu do przedszkola. Kompletne dokumenty w wyznaczonych terminach należy składać w sekretariacie Przedszkola Publicznego w  Czerminie w godz. od 8:00 do 15:30.                                           

                                                                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czerminie

                                          mgr Anna Opałacz