Zapraszamy do udziału w konkursie „Mój rodzinny różaniec”

Regulamin konkursu „Mój rodzinny różaniec”.

 1. Organizatorem konkursu jest ks. mgr Przemysław Dyrek.
 2. Cele konkursu:
  1. Rozwój postaw religijnych dzieci.
  1. Rozwój umiejętności plastycznych i manualnych oraz dzieci.
  1. Rozwój planowania działania, abstrakcyjnego myślenia oraz umiejętności wykorzystania przedmiotów codziennych do wykonania różańca.
  1. Wzmocnienie relacji dziecka z rodzicem przez wspólną pracę.
 3. Zasady konkursu:
  1. Czas trwania: 06.10 – 21.10. 2022 r.
  1. Uczestnicy: dzieci z przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Czerminie.
  1. Wymagania techniczne:
   1. różaniec wykonany z improwizowanych półproduktów (np. kasztany, jarzębina, itp.)
   1. twórczość dziecka z pomocą rodzica;
   1.  technika dowolna.
  1. Do każdego różańca powinna zostać dołączona karteczka umożliwiająca identyfikację pracy zawierająca:
   1.  imię i nazwisko;
   1.  grupę przedszkolną;
   1.  wiek.
  1. Kryteria oceniania:
   1.  zgodność z tematem;
   1.  staranność wykonanej pracy;
   1.  pomysłowość.
  1. Komisję Konkursową będą stanowić specjalnie wybrani do tego nauczyciele.
  1. Nagrody:
   1.  z każdej grupie przedszkolnej zostaną wybrane dwie prace, który otrzymają wyróżnienie;
   1.  każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
  1. Termin składania prac: do 21.10.2022 r. u wychowawców grup.
  1. Rozstrzygnięcie konkursu: 27.10.2022 r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
  1. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wystawa wyróżnionych prac. Udział
   w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wystawę pracy oraz prezentacja wyróżnionych prac na stronie internetowej przedszkola wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz grupy autora wyróżnionej pracy.
 4. Uwagi końcowe:
  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  1. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.
  1. Po wszelkie informacje na temat konkursu należy kierować się do ks. Przemysława Dyrka oraz Wychowawców grup.