Światowy Dzień Wody

Klasy siódme naszej szkoły od 16-go marca do 4-go maja realizowały na lekcjach chemii dział „Woda i roztwory wodne”. W dniu 22 marca obchodzi się Światowy Dzień Wody. Z tych względów nauczyciele chemii i biologii zaproponowali uczniom klas siódmych wzięcie udziału w projekcie: Oszczędzanie wody w codziennym życiu człowieka

Cele:

 • kształtowanie postawy badawczej i umiejętności wyciągania wniosków oraz zastosowania wiedzy w praktyce (fizyka, chemia, biologia)
 • wykształcenie odpowiednich nawyków ekologicznych
 • uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka

Przebieg projektu:

 • zbieranie wody z kapiącego kranu przez 15 minut
 • przeliczenie strat wody w ciągu godziny i doby
 • policzenie wszystkich kranów w szkole
 • przeliczenie hipotetycznych strat wody w ciągu doby na terenie szkoły zgodnie z zadaniem:
  • zebraną wodę z kapiącego kranu wyraź w litrach, oblicz ile wody nakapałoby w czasie 1 godziny. Oblicz ile wody nakapałoby w ciągu doby. Oblicz ile wody nakapałoby w szkole z 25 kranów w ciągu doby?
 • wyciągnięcie i omówienie wniosków z przebiegu eksperymentu (na zakończenie działu o wodzie z chemii w klasie 7-ej)
 • wskazanie uczniom sposobów właściwego użytkowania wody
 • zadanie domowe dla uczniów:
  • wyszukaj w internecie czy w Polsce istnieją miejscowości, do których dowożona jest woda pitna

Opiekunowie projektu: mgr Krystyna Borowiec i mgr Alina Konieczny

Rys.1 Zbieranie kapiącej wody
Rys.2 Odczytywanie objętości wody
Rys. 3 Woda w menzurce
Rys. 4 Obliczenia

Projekt został omówiony w każdej klasie na zakończenie działu. Uczniowie wyciągnęli wniosek, że należy oszczędzać wodę.

Poniżej na rysunku różne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym.

Uczniowie przeszukując zasoby internetu dowiedzieli się że w niektórych gminach w Polsce są ograniczenia w dostępie do wody.

Już kilkanaście gmin – a jest maj – w dziewięciu województwach opublikowało apele dotyczące oszczędzania wody. Część samorządów wprowadziła zakazy mycia samochodów czy podlewania ogródków. Powodem jest susza. Sytuacja jest poważna. W Górze Kalwarii w ostatnich dniach część mieszkańców alarmowała, że na wyższych kondygnacjach bloków w porze wieczorowej w kranach nie ma wody.

Według portalsamorządowy.pl