Warsztaty profilaktyczne

1 marca 2023 odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 3, 4, 5 i 6 prowadzone przez panią Katarzynę Kudybę z Krakowa, która jest specjalistką w zakresie profilaktyki uzależnień. W trakcie warsztatów zostały poruszone zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci, a uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach dzięki przyjaznej atmosferze i ciekawym sposobom prowadzenia ćwiczeń. Warsztaty przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci i do kształtowania właściwych postaw wobec problemów wynikających z nadmiernego korzystania z mediów elektronicznych.